פרופסור ורד נועם
Facebook facebook-en
בחירת שפה
פרופסור ורד נועם

פרופסור ורד נועם ילידת ירושלים ותושבת כפר אדומים, אם לרבקה, רות, עמיחי,כנרת, אורי ויהודה. מרצה בכירה בחוג ללימודי התרבות העברית באוניברסיטת תל אביב (החל מ-2004); ראש המגמה לתלמוד וספרות העת העתיקה בחוג ללימודי התרבות העברית (החל מ-2005); חברת הוועדה האקדמית של יד בן צבי (החל מ-2005); וחברת הוועד המייעץ של "עלמא" – בית לתרבות עברית (החל מ-2006).
מחברת הספרים:
מגילת תענית: הנוסחים, פשרם, תולדותיהם, בצירוף מהדורה ביקורתית. ירושלים: הוצאת יד
בן צבי, תשס"ד.
"אדם כי ימות": היבטים בתפיסת הטומאה מן המקרא לספרות חז"ל (בהכנה).
עוסקת כעת במחקר המסורות המקבילות בכתבי יוספוס פלאוויוס ובספרות חז"ל.
בין תחומי עיסוקה המקצועיים: ההלכה הקדומה; ההלכה בספרות קומראן; הפולמוס ההלכתי בימי בית שני; ספרות חז"ל כמקור היסטורי; יחסם של חז"ל אל ההיסטוריה; משפט ומוסר בעולמם של חכמים; ביקורת הנוסח של התלמוד הבבלי.
הצטרפו למציל''ה לתרומה
טוחן מדיה - בניית אתרים