מגמות דמוגרפיות בישראל
Facebook facebook-en
בחירת שפה
מגמות דמוגרפיות בישראל

מגמות דמוגרפיות בישראל

מאת: עוזי רבהון, גלעד מלאך


מה היו התהליכים הדמוגרפיים הבולטים במדינת ישראל מאז הקמתה? אילו שינויים דמוגרפיים התחוללו בשנים האחרונות ומאילו סיבות? כיצד ייראה בעתיד ההרכב הדמוגרפי של מדינת ישראל? מהו מקומה של מדיניות ציבורית בעיצוב ובהיערכות עתידיים?

על שאלות אלו מנסה להשיב נייר העמדה מגמות דמוגרפיות בישראל. נייר העמדה דן בשחיקה המתמדת של רוב יהודי בישראל, עומד על סיבותיה ומתייחס לתהליכים שחלו בשנים האחרונות בשיעורי הפריון ובתחום ההגירה. מחברי נייר העמדה צופים את המשך השחיקה, אם כי באטיות רבה יותר מבעבר, עד כדי השגת יציבות במאזן בין יהודים וערבים. המסמך דן גם בהשלכות החברתיות והכלכליות האפשריות בעקבות עליית משקלן הדמוגרפי של שתי תתי-קבוצות עיקריות: החרדית והמוסלמית.

הנחתם הבסיסית של המחברים היא כי על ישראל לקדם שמירה על רוב יהודי ולהביא שגשוג לאזרחי המדינה במסגרת שמירה על זכויות אדם. בהתייחס לסוגיית הרוב היהודי ימצא הקורא היבטים הקשורים למדיניות ציבורית המתמקדים בהגירה, בעלייה, בהתאזרחות ובגבולות השיפוט הישראלי בירושלים. בסוגיית שגשוגה החברתי-כלכלי של ישראל מוצגים כיווני מדיניות אפשריים הנוגעים לקצבאות ילדים, ללימודי ליבה ולשירות אזרחי.
להזמנות לחצו כאן

להורדת הקובץ המלא - לחצו כאן

לקריאת מאמרים ומסמכים נוספים בנושא לחצו כאן
הצטרפו למציל''ה לתרומה
טוחן מדיה - בניית אתרים