מהי הציונות
Facebook facebook-en
בחירת שפה
מהי הציונות

מהי הציונות?

מאת: גדי טאוב


חוברת זו נולדה מתוך התחושה שבשנים האחרונות גובר הבלבול סביב הוראת שאלות
היסוד של הציונות. הוויכוחים הפוליטיים הקשים שפילגו את החברה הישראלית במשך
שנים, הריבוי ההולך וגדל של ספרי לימוד והפולמוס בין ציונים לפוסט-ציונים, טשטשו
את ההבדלים בין עיקר לטפל והקשו על מורים העוסקים בהוראת הציונות.

החוברת מבקשת לחזור אל היסודות ולהציג את הרעיון הציוני לא לגווניו, אלא דווקא
לעיקרו, כפי שהתבטא בתפישתה העצמית של התנועה, ומטרתה לסייע למורה לארגן
את חומרי הלימוד באופן ברור וקוהרנטי. גם מי שאינם מורים, אבל שאלות יסוד אלה
מעסיקות אותם, יוכלו ודאי למצוא בדברים עניין.

החוברת מורכבת משלושה מאמרים קצרים: הראשון מציג את הקשר ההדוק שראתה
הציונות בין חירות, דמוקרטיה, לאומיות וארץ ישראל בתהליך הפיכתם של היהודים
ל”אנשים עומדים ברשות עצמם” כלשונו של דוד בן-גוריון; השני מציג את עמדותיהם
של שוללי הרעיון הציוני בזמננו )המכונים “פוסט-ציונים”( ועומד על עיקרי התשובות
הציוניות לביקורות מסוג זה; המאמר השלישי מוקדש לחזונו של בנימין זאב הרצל,
שהיה ונשאר המצפן הפוליטי והערכי של התנועה. כמו אז גם היום, עדיין יש טעם רב
לחזור ולהיוועץ במצפן הזה כדי ללבן את לבטינו אנו.להזמנת החוברת לחצו כאן

להורדת החוברת במלואה לחצו כאן

הצטרפו למציל''ה לתרומה
טוחן מדיה - בניית אתרים