המסמך המכונן
Facebook facebook-en
בחירת שפה
המסמך המכונן

המסמך המכונן

מרכז מציל"ה הוא עמותה רשומה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית.

מטרה:
המרכז יפעל לחזק את הבסיס הרעיוני ואת הפעולה המעשית לשגשוג ארוך טווח של העם היהודי ושל מדינת ישראל כביתו הלאומי.

המרכז שואף לכך שהעם היהודי, ויהודים כפרטים, בארץ ובעולם, יוכלו לפתח את כל מרכיבי זהותם, ולחיות בתנאים של ביטחון פיזי וזהותי.

המרכז יקדם מטרה זו תוך מחויבות לערכים הומניסטיים וליברליים.

המרכז יפעל במגוון של דרכי פעולה:
1. הבהרת המשמעות של האידיאל של הגדרה עצמית יהודית, במסגרת מדינת ישראל ובמסגרות אחרות, וההצדקות של אידיאל זה, בהסתמך על מחקר עיוני, היסטורי והשוואתי.
2. דיון בהשלכות, עיוניות ומעשיות, של אידיאל זה.
3. גיבוש הצעות מדיניות הנובעות מהשלכות אלה.
4. קיום דיון ציבורי בנושאים אלה במסגרת פעולות חינוכיות וציבוריות, בארץ ובחו"ל.


הצורך במרכז:


התמודדות עם בעיות מרכזיות של ציונות וזהות יהודית, בישראל ובעולם, אינה צורך חדש. כך גם הצורך ליישב בין דרכים לקידום האינטרסים של העם היהודי ומחויבויות אוניברסאליות. עם זאת, הצלחת הציונות בהקמת המדינה, יחד עם תהליכים מדיניים, חברתיים ותרבותיים מתמשכים בעולם, במזרח התיכון וגם במדינת ישראל ובעם היהודי יוצרים צורך להתאים התמודדות זו לתנאים חדשים.

יש לבחון מחדש שאלות יסוד כגון היחס בין הקשר שבין מדינת ישראל ובין העם היהודי לעומת חובתה כמדינה לכלל אזרחיה ותושביה. בחינה זו צריכה להתייחס הן להצדקה של המשך הקיום של מדינת לאום יהודית דווקא ב(חלק מ)ארץ ישראל, והן לגבי היחסים של קהילות יהודיות בישראל ומחוצה לה.

חלק מן התשובות שניתנו לשאלות אלה בעבר אינן הולמות עוד וחלקן נשכחו מלב. במקומות רבים מושמעות שוב הטענות לפיהן הציונות, או עניין ברווחתו של העם היהודי, בארץ או בעולם, אינם מתיישבים עם מחויבות להומניזם, ליברליזם או זכויות האדם.

מרכז מציל"ה יוביל חשיבה מחודשת בנושאים אלה. הוא יבסס מחדש את הצדקת הרעיון של הגדרה עצמית ליהודים, בארץ ובעולם, כחלק מהמחויבות להומניזם ולליברליזם.

המרכז יעסוק גם בקשר בין מכלול האידיאלים האלה ובין השלכות מדיניות ארוכות טווח בשאלות המפתח העומדות בפני מדינת ישראל והעם היהודי.
הצטרפו למציל''ה לתרומה
טוחן מדיה - בניית אתרים