שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל
Facebook facebook-en
בחירת שפה
שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל

שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל

מאת: יפה זילברשץ, נמרה גורן- אמיתי


התביעה הפלסטינית לשיבת הפליטים הפלסטינים וצאצאיהם לתחומי מדינת ישראל היא אחת הסוגיות הקשות ביותר שעמן יש להתמודד בבואנו ליישב את הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

מהי עמדת המשפט הבינלאומי לגבי הטענה שלפיה לפליטים ולצאצאיהם מוקנית זכות משפטית לשוב לתחומי מדינת ישראל?

נייר העמדה שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל עוסק בשלושה נושאים עיקריים: (א) סקירת הרקע העובדתי להיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים ועמידה על אופן ניהולה הייחודי; (ב) ניתוח עמדת המשפט הבינלאומי לגבי טענת הפלסטינים לזכות שיבה למדינת ישראל; (ג) בחינת נוהג המדינות והקהילה הבינלאומית בשאלת שיבת פליטים לאזורי סכסוך אתני.

באמצעות ניתוח מקורות המשפט הבינלאומי מגיעות המחברות למסקנה כי המקורות הללו אינם מבססים זכות משפטית לפליטים הפלסטינים לשוב למדינת ישראל. קוראי החוברת ייווכחו לדעת ששיבה בדרך כלל אינה הפתרון המעשי והמומלץ ליישוב סכסוכים אתניים, והם יתוודעו אל הסכנה הטמונה בשיבה המונית של פליטים לתחומי מדינת ישראל בכל הנוגע למימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ולקיום יציב ומשגשג בישראל.

נייר העמדה מציע אפוא לנהל את ההתמודדות עם סוגיית השיבה של הפליטים הפלסטינים וצאצאיהם שלא במסגרת שיח הזכויות, ולהקפיד שלא לאפשר שיבה רחבה בתחום המשא ומתן הפוליטי.

להזמנת החוברת  לחצו כאן

להורדת החוברת במלואה לחצו כאן

לקריאת מאמרים נוספים בנושא לחצו כאן
הצטרפו למציל''ה לתרומה
טוחן מדיה - בניית אתרים