התמודדות ישראל עם הגירה בלתי מוסדרת - סיכום כנס
Facebook facebook-en
בחירת שפה
התמודדות ישראל עם הגירה בלתי מוסדרת - סיכום כנס

 התמודדות ישראל עם הגירה בלתי מוסדרת - סיכום כנס

בעריכתם של  פרופ' רות גביזון ותא"ל (מיל.) מאיר אלרן

מזכר זה מסכם את הכנס שהתקיים באוקטובר 2012 בשיתוף פעולה של מרכז מציל"ה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, אשר עסק בהיבט אחד של מדיניות ההגירה של ישראל – התמודדותה עם כניסה מסיבית של אנשים, ללא תיעוד או אשרת כניסה, דרך גבול הדרום. כיום מצויים בארץ כמה עשרות אלפי אנשים כאלה, ורובם נמצאים תחת "הגנה קיבוצית", שאינה מאפשרת להחזירם לארצותיהם. במזכר זה מוצגת עמדת ארגוני זכויות אדם, הסבורים, כי חובתה המוסרית והמשפטית של המדינה היא לאפשר לכל מבקשי המקלט, בלי קשר למספרם, להיכנס למדינה, להתפרנס בכבוד, ולקבל שירותי בריאות וסיוע. מולם מוצגות עמדות אחרות ובהן מגוון שיקולים בנושא ההגירה ובנושא הכניסה מגבול הדרום.

מזכר זה מציג את עמדת ארגוני זכויות אדם, הסבורים כי חובתה המוסרית והמשפטית של המדינה היא לאפשר לכל מבקשי המקלט בלי קשר למספרם להיכנס למדינה: לאפשר להם כל עוד הם כאן, להתפרנס בכובד, לקבל שירותי בריאות וסיוע ולשלב את ילדיהם במערכות החינוך בישראל.  ארגונים אלה טוענים נגד הקמת המכשול, ובעיקר נגד המדיניות של חוסר נכונות לתת למבקשי מקלט להיכנס דרכו, ושל השארתם של מי שנכנסו בפועל במתחם שהייה (שהם רואים אותו כמתקן כליאה). מולם הועלו עמדות אחרות, שהציגו מגוון שיקולים בנושא הכללי של הגירה ובנשוא הכניסה מגבול הדרום בעיקר. 

"מותר לישראל והיא אף חייבת לגבש מדיניות הגירה אחראית ועקיבה. מותר לישראל לאכוף אותה בנחישות. אבל בה בעת אנו חייבים לגנות נמרצות ולהפסיק כל גילוי של הסתה נגד המהגרים או מי שמסייע להם. עלינו לזכור שאנחנו פועלים כאן לא רק על פי האינטרס הלגיטימי שלנו, אלא גם על פי החובה לנהוג בהם כבני אדם בלעי כבוד וזכויות. אמנם אין להם הזכות להישאר בארץ הזאת או להתפרנס בה, אבל יש להם הזכות שננהג בהם בדרך שמכבדת את צלם האנוש שלהם". מתוך פרק הסיכום - פרופ' רות גביזון 

 

 להורדת החוברת במלואה כאן

הצטרפו למציל''ה לתרומה
טוחן מדיה - בניית אתרים