מסמכים של העמותה
Facebook facebook-en
בחירת שפה
מסמכים של העמותה

מסמכי העמותה

הצהרת כוונות


1. מרכז מציל"ה הוא מוסד ללא כוונת רווח, ומחויב לפעול על פי חוק העמותות
ובהתאם לכללים שהוא קובע בנוגע לחשבונאות, דיווח פיננסי ושימוש בכספי העמותה.

2. מרכז מציל"ה מתחיב בפני תורמיו ושוחריו לעמוד ברמה גבוהה של שקיפות.
הצטרפו למציל''ה לתרומה
טוחן מדיה - בניית אתרים